Is in de volgende zin het enkelvoud of het meervoud correct: ‘Opa of oma komt/komen morgen oppassen’?

‘Opa of oma komt morgen oppassen’ heeft de voorkeur. Als in een onderwerp de elementen voor en na of allebei in het enkelvoud staan, staat de persoonsvorm bij voorkeur ook in het enkelvoud. Een meervoud is wel mogelijk als of weinig of geen nadruk krijgt; de expliciete keuze tussen óf de een óf de ander doet er dan minder toe: ‘Opa of oma lossen dat wel op.’ Maar ook in dit geval is het enkelvoud goed: ‘Opa of oma lost dat wel op.’

Als de elementen voor en na of allebei meervoudig zijn, staat de persoonsvorm in het meervoud: ‘M’n ouders of de buren komen morgen oppassen.’ Dat is ook het geval als een van de woorden voor en na of meervoudig is: ‘Opa of de buren komen oppassen’ en ‘De buren of opa komen oppassen.’

En/of

Als en/of twee enkelvoudige delen verbindt, staat de persoonsvorm bij voorkeur in het enkelvoud: ‘De buurjongen en/of het buurmeisje komt oppassen.’