Is onstuimig weer het tegenovergestelde van stuimig weer?

Van onstuimig bestaat géén tegenhanger zonder on-. Dat komt doordat onstuimig een leenwoord is; we hebben het in de zestiende eeuw aan het Duits ontleend. In die taal was ungestüm samengesteld uit het ontkennende voorvoegsel un en gestüeme, dat 'zacht, rustig' betekende. De oorspronkelijke betekenis was dus 'niet rustig'. De vorm zonder voorvoegsel is nooit in het Nederlands terechtgekomen, en bestaat in het Duits ook niet meer. 

Overigens wordt stuimig in de praktijk weleens gebruikt, maar dat gebeurt zo weinig dat het niet als standaardtaal beschouwd kan worden.

Ook van onnozel bestaat er geen tegenhanger (meer) zonder on-. Vermoedelijk gaat onnozel terug op het Middelnederlandse werkwoord nosen ('schaden, leed veroorzaken'); onnoselike betekende 'onschuldig'.