Wat is juist: guur weer of onguur weer?

Guur weer is het gebruikelijkst. Onguur weer is niet fout, maar is verouderd Nederlands.

Onguur bestaat uit het ontkennende voorvoegsel on- en het bijvoeglijk naamwoord guur. Guur betekende oorspronkelijk (vele eeuwen geleden) ‘lieflijk’. On-guur betekent dus ‘niet-lieflijk’, ofwel: ‘ruw’, ‘schrikwekkend’. Aan het einde van de zestiende eeuw ging men in onguur het twééde deel (guur) negatief opvatten. Daardoor leek on- overbodig. Het resultaat van deze ‘vergissing’ was dat guur en onguur allebei in een negatieve betekenis werden gebruikt.

In de loop van de tijd hebben onguur en guur verschillende toepassingen gekregen. Guur heeft nu alleen betrekking op het weer (‘een gure wind’). Het betekent iets als ‘winderig en koud’. Onguur betekent ‘schrikwekkend, bars, gemeen, ruw’ en wordt meestal voor personen gebruikt (‘ongure types’).