Waar komt de uitdrukking om de hete brij heen draaien vandaan?
 

Om de hete brij heen draaien wil zeggen dat er iets moeilijks moet worden aangepakt, maar dat dit niet gebeurt. Er is juist sprake van geaarzel en getreuzel. Deze uitdrukking heeft nog twee betekenissen: ‘iets heel graag willen, begerig naar iets zijn’ en ‘niet ronduit zeggen wat je bedoelt’.

De uitdrukking om de hete brij heen draaien was oorspronkelijk langer. In het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) staat: “Hij loopt er om heen als de kat (of: eene vlieg) om den heeten brij (...), als blijk van ongeduldige begeerte of van besluiteloosheid.” F.A. Stoett vermeldt als de kat om de hete brij lopen. Tegenwoordig wordt als een/de kat meestal weggelaten. 

In het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale (2006) wordt de herkomst als volgt verklaard: “Een kat die eten voorgeschoteld krijgt dat nog te heet is, loopt niet weg, maar gaat steeds aan een andere kant van zijn bak proberen of het daar misschien niet heet is.”

Ook het woord brei bestaat, maar dat betekent iets anders. Lees meer hierover in het brij/brei-advies.