Is Kiev de hoofdstad van Oekraïne of van de Oekraïne?

Oekraïne kan zowel met als zonder lidwoord gebruikt worden. De voorkeur gaat uit naar het gebruik zonder lidwoord.

Oorspronkelijk is Oekraïne een streeknaam. Streeknamen komen soms mét en soms zónder lidwoord voor; zo is het de Veluwe en de Provence, met lidwoord, maar Twente en Lapland zonder. De aanduiding de Oekraïne hoort bij de eerste groep. Toen (de) Oekraïne in 1991 een onafhankelijk land werd, werd de streeknaam opeens ook de aanduiding voor het land. En landnamen worden in principe zónder lidwoord gebruikt. Vandaar dus Oekraïne.

Voorlopig bestaan het oude de Oekraïne en het nieuwe Oekraïne naast elkaar. We vermoeden dat uiteindelijk het lidwoordloze Oekraïne de overhand zal krijgen. Dit is in vergelijkbare gevallen namelijk ook gebeurd: we hebben het niet meer over de Libanon, de Sudan en de Congo, maar over Libanon, Sudan en Congo.

Hoewel sommige naslagwerken de Oekraïne al verouderd noemen, is dit niet in overeenstemming met de praktijk. Maar om recht te doen aan de onafhankelijke status van het land, verdient de aanduiding Oekraïne zoals gezegd de voorkeur.

Spelling

In Oekraïne hoort overigens een trema te staan; Oekraine kan verkeerd worden uitgesproken vanwege de a en de i die hier geen ai vormen, maar tot verschillende lettergrepen behoren (dit wordt klinkerbotsing genoemd).

Een inwoner van Oekraïne heet Oekraïner; het bijvoeglijk naamwoord van dit land is Oekraïens, met ie in de laatste lettergreep. Ook de taal heet Oekraïens.