Is Kiev de hoofdstad van Oekraïne of van de Oekraïne?

Oekraïne kan zowel met als zonder lidwoord gebruikt worden. De voorkeur gaat uit naar het gebruik zonder lidwoord.

Oorspronkelijk is Oekraïne een streeknaam. Streeknamen komen soms mét en soms zónder lidwoord voor, denk maar aan de Veluwe en de Provence, met lidwoord, en Twente en Lapland zonder. De aanduiding de Oekraïne hoort bij de eerste groep. Toen (de) Oekraïne in 1991 een onafhankelijk land werd, werd de streeknaam de aanduiding voor het land. En landnamen worden in principe zónder lidwoord gebruikt. Vandaar dus Oekraïne.

Er zijn meer gevallen van streken die landen zijn geworden. Zo spreken we niet meer over de Libanon, de Sudan en de Congo, maar over Libanon, Sudan en Congo

Hoewel het lidwoordloze Oekraïne inmiddels de overhand heeft gekregen, zijn er nog steeds mensen die de Oekraïne zeggen. Om recht te doen aan de onafhankelijke status van het land, verdient de aanduiding Oekraïne wel de voorkeur.

Spelling van Oekraïne

In Oekraïne hoort overigens een trema te staan; Oekraine kan verkeerd worden uitgesproken vanwege de a en de i die hier geen ai vormen, maar tot verschillende lettergrepen behoren (dit wordt klinkerbotsing genoemd).

Oekraïners en Oekraïens

Inwoners van Oekraïne zijn Oekraïners. Het bijvoeglijk naamwoord van dit land is Oekraïens, met ie in de laatste lettergreep. Ook de taal heet Oekraïens.