Wat is de juiste uitspraak van het woord notulen?

Zowel ‘nótulen’, met de klemtoon op de eerste lettergreep, als ‘notúlen’, met de klemtoon op de tweede lettergreep is goed.

De ‘klassieke’ uitspraak is ‘nótulen’. Die komt overeen met de uitspraak van het Laatlatijnse woord notula, de verkleinvorm van nota (‘aantekening’): een notula is dus een ‘kleine aantekening’. Nota en notula hebben allebei de klemtoon op de eerste lettergreep.

Toch zeggen veel Nederlandstaligen ‘notúlen’. Die uitspraak is in het Nederlands natuurlijker: de klemtoon in uitheemse woorden ligt vaak op de voorlaatste lettergreep. Misschien is ook de klemtoon in het Franse notules van invloed geweest.

Veel naslagwerken, waaronder woordenboeken van Van Dale en Prisma, vermelden zonder commentaar dat notulen op beide manieren uitgesproken kan worden.