Wat is juist: ‘Het elftal ging uit z’n dak nadat de spits het winnende doelpunt maakte’ of ‘Het elftal ging uit z’n dak nadat de spits het winnende doelpunt had gemaakt’?

De zin met had gemaakt is het best. In de hoofdzin (‘Het elftal ging uit z’n dak’) staat een onvoltooid verleden tijd (ging). Na nadat wordt daardoor bij voorkeur een voltooid verleden tijd gebruikt (had gemaakt) en liever geen onvoltooid verleden tijd (maakte). Andere vergelijkbare zinnen:

  • Nadat Wil en Ger elkaar het ja-woord hadden gegeven, applaudisseerden alle bruiloftsgasten.
  • Het publiek moedigde de schaatsster nog harder aan nadat zij was gevallen.

Als de hoofdzin een tegenwoordige tijd bevat, kan er na nadat ook een voltooid tegenwoordige tijd staan:

  • Nadat het werk is afgemaakt, gaan we naar de kroeg.
  • We pakken de auto pas in nadat we hem nog even door de wasstraat hebben gereden.
  • (We gaan terug naar Delft, het jaar 1584.) Nadat Balthasar Gerards de dodelijke schoten heeft afgevuurd, spreekt Willem van Oranje zijn beroemde laatste woorden: “Mijn God, mijn God, heb medelijden met mij en met dit arme volk.”

In veel gevallen kan nadat goed vervangen worden door toen (of, in de tegenwoordige tijd, door als):

  • Het elftal ging uit z’n dak toen de spits het winnende doelpunt maakte. (Hier is de onvoltooid verleden tijd maakte prima, maar had gemaakt kan net zo goed.)
  • Het publiek moedigde de schaatsster nog harder aan toen zij was gevallen.
  • Als het werk is afgemaakt, gaan we naar de kroeg.