Is naast juist gebruikt in: ‘Naast klassieke muziek houdt zij van hiphop’?

Nee, beter is: ‘Behalve van klassieke muziek houdt zij van hiphop.’ In de voorbeeldzin had eigenlijk moeten staan: ‘Naast van klassieke muziek houdt zij van hiphop.’ Bij het werkwoord houden hoort (in deze betekenis) namelijk het vaste voorzetsel van. Naast kan echter — in tegenstelling tot behalve — niet gevolgd worden door een voorzetsel: ‘Naast van klassieke muziek ...’ is geen goed Nederlands. Vandaar dat behalve + voorzetsel hier de voorkeur heeft; behalve is een synoniem van naast.

Bij een werkwoord zonder vast voorzetsel is naast wél bruikbaar als synoniem van behalve. Bijvoorbeeld: ‘Naast gezond eten is voldoende nachtrust belangrijk’; ‘Naast koeien houdt ze (ook) kippen.’

Ook komt naast vaak voor in zinnen als deze: ‘Naast zijn werk gaat hij vaak naar literaire avonden.’ Deze zin is wél mogelijk, omdat het gaat om iets wat iemand naast zijn werk doet; er is niet bedoeld dat hij ‘behalve naar zijn werk te gaan’ ook ‘naar literaire avonden gaat’. Dat neemt niet weg dat dergelijke zinnen (nog) niet voor iedereen acceptabel zijn.