Is er een betekenisverschil tussen motivering en motivatie

Motivering en motivatie kunnen allebei 'het motiveren, het aangeven van motieven, onderbouwing' en 'argument, reden' betekenen. In de volgende zinnen passen ze allebei:

  • Ik vind de motivering/motivatie van je antwoord erg sterk.
  • Wat was de motivering/motivatie voor het inschakelen van een externe adviseur?
  • Zij vroeg zich af met welke motivering/motivatie het college de bevoegdheden heeft ingetrokken.

Motivatie heeft nog meer betekenissen: 'betrokkenheid, gedrevenheid' en 'stimulans, prikkel'. Bijvoorbeeld:

  • Sommige scholieren hebben een gebrek aan motivatie.
  • Bij veel langdurig werklozen is de motivatie om te blijven zoeken naar werk klein.
  • Die bronzen medaille was voor haar een extra motivatie om nog harder te trainen. 

Ook gemotiveerd heeft twee betekenissen: 'met redenen omkleed, op goede gronden' (zoals in gemotiveerd commentaar leveren) en 'enthousiast, ambitieus' (bijvoorbeeld: sterk gemotiveerd zijn voor een nieuwe functie).