Wat is juist: mond-tot-mondreclame of mond-op-mondreclame?

Mond-tot-mondreclame is juist. Het is reclame ‘die van mond tot mond gaat’. Het gaat er dus om dat mensen met anderen praten over hun tevredenheid over een product, een dienst, een winkel, enz. Ook het korte mondreclame komt voor.

Meer samenstellingen met mond-tot-mond-: mond-tot-mondaanbevelingmond-tot-mondgesprek, mond-tot-mondnetwerk, mond-tot-mondcampagne.

Mond-op-mond is juist in mond-op-mondbeademing. Daarin drukt het voorzetsel op uit dat de hulpverlener zijn mond op die van het slachtoffer houdt, zodat hij het slachtoffer kan beademen. Ook mond-op-neusbeademing is mogelijk.

Mond-op-mondreclame komt al sinds de jaren zeventig geregeld voor. Toch is Van Dale Hedendaags Nederlands het enige woordenboek dat het vermeldt als variant van mond-tot-mondreclame

Waarom streepjes?

Mond-tot-mondreclame is een samenstelling die bestaat uit de woordgroep mond tot mond en het zelfstandig naamwoord reclame. In de samenstelling komen er dan streepjes tussen de delen van de woordgroep. Zie voor meer informatie het advies over twee-onder-een-kapwoning