Wat is juist: ‘Ik miste de trein’ of ‘Ik mistte de trein’?

Het is ‘Ik miste de trein’, met één t.

Missen - miste - gemist

Het werkwoord missen (‘niet (meer) hebben’, ‘niet halen’) heeft als stam mis. In de verleden tijd komt daar -te of -ten achter:

  • Ik miste de bus en vervolgens miste ik de trein.
  • Hij miste zijn vriendin zo dat hij haar in Canada ging opzoeken.
  • Weet je nog dat je in Parijs die afslag miste?

Misten - mistte - gemist

Er bestaat ook een werkwoord misten, dat ‘mistig zijn’ betekent. De stam is mist. In de verleden tijd komt daar -te achter (het meervoud komt niet voor), waardoor er twee t’s achter elkaar staan:

  • Het mistte zo erg dat we de borden niet konden lezen.
  • Niemand kon het vuurwerk zien, omdat het zo mistte.

Het onderwerp bij misten is altijd het, net als bij andere 'weer-werkwoorden', zoals het regent, het sneeuwde en het heeft gewaaid.

Het Groot Dictee 2009 begon met de zin “Het mistte zo, dat ik de afslag miste.”