Moet er een e achter menig staan in 'Menig(e) leerling had een onvoldoende'?
 

Zowel menig leerling als menige leerling is mogelijk.

De vorm menig wordt normaal gesproken gebruikt: 

  1. voor een het-woord: menig kindmenig uurin menig opzicht;
  2. voor het woord mensmenig mens;
  3. voor een onverbogen bijvoeglijk naamwoord in combinatie met een de-woord: menig wijs manmenig juridisch expert;
  4. (soms) voor andere, vooral mannelijke of neutrale, persoonsaanduidingen: menig politicus, menig schrijver.

De vorm menige is juist in andere gevallen, bijvoorbeeld menige dagmenige vismenige zinmenige politica.

Met name de laatste categorie die hierboven bij menig wordt genoemd, is lastig af te bakenen. De Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS, 1997) meldt dat menig "soms voor andere persoonsnamen" (dan de andere drie categorieën) gebruikt wordt, maar geeft geen criteria om dit te bepalen. Ook andere naslagwerken gaan er niet op in. Wij vinden menig leerling net zo goed als menige leerling. Wel heeft menig vaak een wat plechtstatiger karakter dan menige.