Wat is juist: lifemuziek of livemuziek?

Bij livemuziek gaat het om muziek die niet is opgenomen: het is 'levende muziek'. Het Engelse live is hier een verkorting van alive ('levend'). Op het woord lifemuziek ('levensmuziek') is op zichzelf weinig aan te merken, maar als het gebruikt wordt terwijl livemuziek bedoeld is, is het onjuist.

Live komt ook voor in samenstellingen als live-uitzending en liveverbinding. Het betekent dan 'direct' of 'rechtstreeks'.