Wat is juist: een kudde dolfijnen of een school dolfijnen?

Een school dolfijnen ligt meer voor de hand dan een kudde.

Kudde is de verzamelnaam voor een groep bij elkaar horende zoogdieren. Maar hoewel een dolfijn een zoogdier is, klinkt een kudde dolfijnen vreemd: kudde wordt namelijk vooral gebruikt voor op het land levende dieren (een kudde bizons/schapen/paarden, enz.). De verzamelnaam voor groepen in het water levende dieren is school.

In de Encarta Winkler Prins (2003) staat overigens "kuddevormende soorten als dolfijnen", maar ook "De dolfijn leeft in (...) scholen." De woorden worden in de praktijk dus allebei wel gebruikt voor een groep dolfijnen.