Wat is het meervoud van kop-en-schotel?

Het meervoud van kop-en-schotel is kop-en-schotels.

Kop-en-schotel is een samenkoppeling, die met streepjes wordt geschreven. Bij zulke woorden krijgt alleen het laatste zelfstandig naamwoord een meervoudsuitgang. De Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS, 1997) noemt dit een 'groepsmeervoud' en geeft nog de voorbeelden paard-en-wagens en voor-en-tegens.

De meeste woordcombinaties met de vorm x en y duiden geen geheel aan. Zo is het meervoud van een veelvoorkomende combinatie als oom en tante niet oom en tantes, maar ooms en tantes. In de zin Oom en tantes waren niet welkom op de reünie is er wel sprake van meer tantes, maar slechts van één oom.

Het groepsmeervoud kop-en-schotels is dus een bijzonder geval. We kunnen dit meervoud alleen vormen als we déze twee woorden in déze vaste volgorde gebruiken. Drie kop en borden, drie kop en groene schotels, drie schotel en koppen en drie kopje en schotels zijn bijvoorbeeld niet mogelijk.