Wat is een koppelwerkwoord?

Koppelwerkwoorden ‘koppelen’ het onderwerp aan een toestand, functie, hoedanigheid of eigenschap. In ‘Ik ben blij’ en ‘De soep lijkt klaar’ zijn ben en lijkt koppelwerkwoorden.

Een koppelwerkwoord is een werkwoord dat voorkomt in zinnen met een naamwoordelijk gezegde. In bijvoorbeeld ‘Ik ben blij’ gaat het om iets wat de ‘ik' is (namelijk: blij). In deze zin is ben het koppelwerkwoord; blij is het naamwoordelijk deel van het gezegde.

Koppelwerkwoorden ‘koppelen’ het onderwerp aan een toestand, functie, hoedanigheid of eigenschap. Het gaat er bij koppelwerkwoorden dus altijd om dat het onderwerp iets ís. De bekendste koppelwerkwoorden zijn zijn, worden, blijven, blijken, lijken, schijnen, heten, dunken en voorkomen. In onderstaande voorbeelden is steeds het hele naamwoordelijk gezegde gecursiveerd.

 1. Zij is voorzitter.
 2. Zij is voorzitter geweest. (is is hier hulpwerkwoord; geweest is het koppelwerkwoord)
 3. Mijn vriend wordt leraar.
 4. Mijn tante blijft op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
 5. De uitslag bleek al bij iedereen bekend.
 6. Het huis leek onbewoond.
 7. Zijn broer scheen nogal slim.
 8. Sporten heet gezond, maar ondertussen ... / Die mevrouw heet mevrouw Van der Zanden.
 9. Dat dunkt me geloofwaardig.
 10. Zij komt me erg gespannen voor.

In de betekenissen ‘bestaan’ en ‘zich bevinden’ is zijn geen koppelwerkwoord, maar een zelfstandig werkwoord: ‘Er zijn mensen die dit moeilijk vinden’, ‘Ik ben op kantoor.’ Ook blijven kan als zelfstandig werkwoord gebruikt worden: ‘Hij bleef liever in Frankrijk.’

Behalve de negen hierboven genoemde (traditionele) koppelwerkwoorden zijn er nog meer werkwoorden die als koppelwerkwoord gebruikt kunnen worden; in dat geval wordt zo’n werkwoord ook wel ‘vervangend koppelwerkwoord’ genoemd. De Algemene Nederlandse Spraakkunst noemt als voorbeelden hiervan gaan, komen, lopen, raken, staan, vallen en zitten: die kunnen in een specifieke betekenis als koppelwerkwoord beschouwd worden. Voorbeelden van dit gebruik:

 1. Je computer gaat op die manier kapot.
 2. Zo komt je huiswerk nooit af.
 3. Mijn band loopt langzaam leeg.
 4. Mijn broertje raakte beklemd tussen de spijlen van de trap.
 5. Zij staat bekend als uitstekend actrice.
 6. Het afscheid viel hem zwaar.
 7. Dat zit niet goed.