Wat is juist: koekepan of koekenpan?

Volgens de officiële spelling is het koekenpan. Wat ons betreft is zowel koekenpan als koekepan prima; beide vormen staan daarom in onze Spellingwijzer Onze Taal en op onze Spellingsite.nu.

Officieel: koekenpan

Koekenpan valt in de officiële spelling onder deze regel voor de tussen-n: als het eerste deel alleen een meervoud heeft op -en (en niet ook een meervoud op -es), schrijf je een tussen-n in de samenstellingen met dat eerste deel. Omdat koek alleen het meervoud koeken heeft (en niet ook koekes), is het dus koekenpan.

Alternatief: koekepan

Wat ons betreft is koekepan ook prima. Het wel of niet schrijven van de tussen-n beschouwen wij als een vrije keuze. Wie bijvoorbeeld vindt dat koekenpan te veel de gedachte oproept aan een pan waarin letterlijk koeken worden gebakken, kan gerust koekepan schrijven voor de bedoelde lage pan. Ook in koekebakker (zeker als dat gebruikt wordt in de betekenis 'sukkel') hebben veel mensen een voorkeur voor het weglaten van de tussen-n.

Koekepeer en koekeboterham

De woorden koekepeer, koekebrood en koekeboterham vallen volgens de officiële spelling onder de categorie 'vermeende en versteende samenstellingen': ze krijgen juist geen tussen-n.

Voorbeelden

Spellingwijzer Onze Taal   Groene Boekje
koekepan, koekenpan
koekebakker, koekenbakker
koekemeel, koekenmeel
koekemes, koekenmes
koekeboterham, koekenboterham
koekebrood, koekenbrood
koekepeer
  koekenpan
koekenbakker
koekenmeel
koekenmes
koekeboterham
koekebrood
koekepeer