Moet de persoonsvorm in ‘Jong en oud vermaakte(n) zich’ in het enkelvoud of in het meervoud staan?

Het enkelvoud ligt het meest voor de hand: ‘Jong en oud vermaakte zich.’

Het onderwerp jong en oud wordt als een (enkelvoudige) eenheid opgevat.

Het is geen dwingende regel om zo’n eenheid als een enkelvoud onderwerp te vatten, een meervoud kan ook. Maar omdat je een dergelijke combinatie in feite als één woord kunt zien - in dit geval bijvoorbeeld iedereen -, is er een lichte voorkeur voor een enkelvoudige persoonsvorm.

Andere gevallen waarin twee woorden met en ertussen als één geheel kunnen worden gezien:

  • Amsterdam en omstreken werd extra bewaakt.
  • Er kwam maar anderhalve man en een paardenkop op de open dag af.
  • Groot en klein genoot van het optreden van de clown.
  • Jan en alleman kwam daar over de vloer.
  • Peper en zout staat op tafel.
  • Rijp en groen stond door elkaar in die videotheek.
  • Vroom & Dreesmann houdt deze week uitverkoop.