Moet de persoonsvorm in 'Jong en oud vermaakte(n) zich' in het enkelvoud of in het meervoud staan?

Het enkelvoud ligt het meest voor de hand: 'Jong en oud vermaakte zich.' Het onderwerp jong en oud wordt als een (enkelvoudige) eenheid opgevat.

Het is geen dwingende regel om zo'n eenheid als een enkelvoudig onderwerp op te vatten; de Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS, 1997) gaat er genuanceerd mee om (zie paragraaf 20.2.3.1.ii.5, 24.4.2 en 25.1.2.1.3). Maar omdat je een dergelijke nevenschikking vaak door één woord kunt vervangen (bijvoorbeeld iedereen, alles of het), is het volgens ons beter om een enkelvoudige persoonsvorm te gebruiken.

Zie de volgende voorbeelden:

  • Amsterdam en omstreken werd extra bewaakt.
  • Er kwam maar anderhalve man en een paardenkop op de open dag af.
  • Groot en klein genoot van het optreden van de clown.
  • Jan en alleman kwam daar over de vloer.
  • Peper en zout staat op tafel.
  • Rijp en groen stond door elkaar in die videotheek.
  • Vroom & Dreesmann houdt deze week uitverkoop.