Wat is het best: ‘Lees verder als je meer wil weten’ of ‘Lees verder als je meer wilt weten?’

Het is allebei juist. Wel is de zin met wil nog wat informeler dan die met wilt.

In de spreektaal komt je/jij wil (zonder t) vaak voor, net als in appjes en andere informele teksten. Over het algemeen krijgt je/jij wilt (mét t) nog steeds de voorkeur in teksten die bestemd zijn voor een algemener publiek. Maar soms wordt er ook dan (bewust of onbewust) gekozen voor je/jij wil, bijvoorbeeld om meer vertrouwelijkheid of ongedwongenheid uit te stralen. Ook in citaten komt je/jij wil vaak voor om natuurlijke spreektaal weer te geven. Een paar voorbeelden:

  • Klik hier als je wilt weten wat je hebt gewonnen.
  • Klik hier als je wil weten wat je hebt gewonnen. (vertrouwelijker?)
  • ‘Je mag het doen zoals jij het wilt!’, riep ze uit.
  • ‘Je mag het doen zoals jij het wil!’, riep ze uit. (weergave spreektaal)

Je/jij wil is overigens geen nieuwigheid: het komt al eeuwen voor. In de loop van de negentiende eeuw is je/jij wil ook op schrift opgekomen. Schrijvers als Multatuli en Couperus gebruikten je/jij wil vaak in hun boeken.

Soms staat je gelijk aan het algemene woord men. Dan is wil mogelijk nog wat gebruikelijker: het is immers ook men wil. Bijvoorbeeld:

  • Vertraging is altijd vervelend; je wil immers liever niet te laat komen.
  • Hoe kom je erachter wat je écht wil bereiken?

In deze zinnen is wilt overigens ook prima.

Wil je/jij?

Als je/jij achter de persoonsvorm staat, valt de t weg. Dat is een algemene eigenschap van je/jij. Daarom zijn alleen juist: ‘Wil jij haar even afzetten op het station?’ en ‘Wil je nu wel of niet?’