Wat is de functie van je in bijvoorbeeld dat is je reinste onzin en dat is je reinste oplichterij?
 

Je in dat is je reinste onzin en dat is je reinste oplichterij is de gereduceerde vorm van het bezittelijk voornaamwoord jouw. De Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS) vermeldt dat je verplicht is in een aantal gevallen waarin het geen betrekking heeft op de toegesprokene en waarin andere bezittelijke voornaamwoorden (hun, zijn) uitgesloten zijn. Dat is reinste onzin is ongrammaticaal, evenals Dat is hun reinste onzin.

De ANS noemt naast je reinste de vaste uitdrukkingen je ware, van jewelste, (niet) je dát en de uitdrukking van je hela, hola, houd er de moed maar in. Van Dale (2005) vermeldt ook nog jé van hét.