Wat is het best: de jaren zeventig of de zeventiger jaren?

Het is allebei juist; beide constructies komen voor in de woordenboeken.

De zeventiger jaren werd vroeger gezien als een germanisme, een (te) letterlijke vertaling van het Duitse die siebziger Jahre. Er zijn nog steeds taalgebruikers die om die reden een voorkeur hebben voor de jaren zeventig, maar de zeventiger jaren is inmiddels ook geheel ingeburgerd. (Het is overigens ook mogelijk om 70’er jaren en jaren 70 te schrijven.)

Hetzelfde geldt voor de aanduidingen van de andere decennia uit de twintigste eeuw: naast de jaren dertig, de jaren veertig, de jaren vijftig, de jaren zestig, de jaren tachtig en de jaren negentig zijn ook de dertiger jaren, de veertiger jaren, de vijftiger jaren, de zestiger jaren, de tachtiger jaren en de negentiger jaren geheel ingeburgerd.