Is het 'een ingenome standpunt' of 'een ingenomen standpunt'?

Juist is 'een ingenomen standpunt', met een n.

Voltooide deelwoorden kunnen als bijvoeglijk naamwoord gebruikt worden. Het voltooid deelwoord van zwakke werkwoorden eindigt op een t of een d (posten - gepost, huren - gehuurd); bij sterke werkwoorden komt meestal de uitgang -en voor (sluiten - gesloten, inslaan - ingeslagen).

Een voltooid deelwoord op -en blijft onveranderd als het als bijvoeglijk naamwoord wordt gebruikt. We schrijven dus: 'een ingenomen standpunt', 'het gesloten raam', 'de ontvangen rekening', 'een gevallen vrouw'.

Eindigt het voltooid deelwoord op een t of een d, dan krijgt het in dezelfde gevallen als een 'gewoon' bijvoeglijk naamwoord een buigings-e: 'de geposte brief', 'een gehuurd appartement'/'het gehuurde appartement', 'de bestede bedragen', 'de verlote prijzen'.