Is het ingebruikneming of ingebruikname?

Ingebruikneming en ingebruikname zijn allebei correcte Nederlandse woorden. Ingebruikname lijkt iets vaker voor te komen.

Van het werkwoord nemen kunnen zowel zelfstandige naamwoorden op -neming als op -name worden afgeleid: ontslagname en ontslagneming, voedselopneming en voedselopname, inbedrijfneming en inbedrijfname, inbeslagneming en inbeslagname. Meestal is er geen betekenisverschil, al is een van de twee vormen soms gebruikelijker dan de andere. Van oudsher werd de vorm op -name wel als germanisme afgekeurd, maar dat bezwaar wordt tegenwoordig nauwelijks nog gevoeld.