Wat is goed: ingebruikneming of ingebruikname?

Ingebruikneming en ingebruikname zijn allebei goed. Ingebruikname lijkt iets vaker voor te komen.

Van combinaties als in gebruik nemen, in bedrijf nemen en in beslag nemen kun je zelfstandige naamwoorden op -neming én op -name afleiden. Allemaal goed zijn dus:

  • ingebruikneming en ingebruikname
  • inbedrijfneming en inbedrijfname
  • inbeslagneming en inbeslagname
  • inhechtenisneming en inhechtenisname

Er is geen betekenisverschil tussen deze vormen. Wel is een van de twee soms gebruikelijker dan de andere. Vroeger werden de vormen op -name weleens als germanisme afgekeurd, maar tegenwoordig keurt vrijwel niemand ze nog af.

In gebruik nemen: drie losse woorden

In gebruik nemen bestaat uit drie losse woorden. Dat geldt ook voor vervoegingen als ‘Ik hoop dat ze het pand snel in gebruik nemen’ en ‘Ze hebben het pand in gebruik genomen.’ Meer hierover is te lezen in het advies over in acht nemen / inachtneming.