Klopt de volgende zin: 'Ik informeerde me omtrent de gang van zaken'?

Deze zin bevat een gallicisme: een letterlijk uit het Frans vertaalde uitdrukking. Zich informeren is een letterlijke vertaling van het Franse s'informer. Het wordt ook wel gezien als een contaminatie van informeren (naar) en zich op de hoogte stellen, twee werkwoordelijke uitdrukkingen die wél correct zijn. U kunt dus beter zeggen 'Ik informeerde naar de gang van zaken' of 'Ik stelde me op de hoogte van de gang van zaken.'

Informeren betekent naast 'inlichtingen inwinnen, navraag doen' ook 'inlichten, kennis geven van', bijvoorbeeld in de zin 'Mijn baas informeerde mij over de gang van zaken.' Vandaar dat het ook mogelijk is om te zeggen: 'Ik liet me informeren over (eventueel: omtrent) de gang van zaken.'