Is het juist om te zeggen 'Ik irriteer me aan haar'?

Nee, 'Ik irriteer me aan haar' wordt als een onjuiste zin beschouwd. Wel juist zijn 'Ik erger me aan haar', 'Zij irriteert me' en 'Zij ergert me.'

Irriteren betekent 'boos of ongeduldig maken'. Het is een werkwoord dat met een lijdend voorwerp wordt gecombineerd. Het komt vaak voor als wederkerend werkwoord in combinatie met het voorzetsel aan (zich ergens aan irriteren), maar dit wordt als een fout gezien. Wel juist zijn bijvoorbeeld:

  • Zij irriteert me met haar verwaande gedrag. (me is lijdend voorwerp)
  • Zijn bazige optreden irriteerde hen enorm. (hen is lijdend voorwerp)

Ergeren kan ook met een lijdend voorwerp voorkomen; in de voorbeeldzinnen hierboven past ergeren daarom eveneens prima. Ergeren kan daarnaast gebruikt worden als wederkerend werkwoord in combinatie met het voorzetsel aan. In de volgende zinnen zijn de wederkerende voornaamwoorden zich, me en je gecursiveerd:

  • Zij ergert zich aan het grote aantal reclameblokken op de commerciële tv.
  • Ik erger me aan haar gezeur over die reclameblokken.
  • Erger jij je ook zo aan haar gezeur?

In de bovenstaande zinnen mag ergeren dus niet vervangen worden door irriteren.