Is het juist om te zeggen ‘Ik irriteer me aan sommige reclames’?

Nee, ‘Ik irriteer me aan sommige reclames’ geldt als onjuist. Je ergens aan irriteren is zelfs een van de bekendste taalergernissen. Wel juist zijn:

 • Ik erger me aan sommige reclames. 
 • Sommige reclames irriteren me.
 • Sommige reclames ergeren me.

Irriteren = ‘boos maken’

Irriteren betekent ‘boos of ongeduldig maken’. Het is een werkwoord dat met een lijdend voorwerp samengaat. In ‘Sommige reclames irriteren me’ is me een lijdend voorwerp. Meer voorbeelden (de lijdende voorwerpen zijn gecursiveerd):

 • Het irriteert me dat ze nooit opruimt. 
 • Wat irriteert je dan zo aan die reclames?
 • Zijn geslurp irriteerde de andere reizigers nogal. 

Ergeren = ‘boos maken’; zich ergeren = ‘zich storen aan’

Ergeren kan ook met een lijdend voorwerp voorkomen. Daarom is ‘Sommige reclames ergeren me’ ook een prima zin (me is lijdend voorwerp). Ook goed zijn dus: 

 • Het ergert me dat ze nooit opruimt. 
 • Wat ergert je dan zo aan die reclames?
 • Zijn geslurp ergerde de andere reizigers nogal. 

Ergeren kan daarnaast gebruikt worden als wederkerend werkwoord in combinatie met het voorzetsel aan, net als zich storen aan. In de volgende zinnen zijn de wederkerende voornaamwoorden zich, me en je gecursiveerd:

 • Sam ergert zich aan sommige reclames.
 • Ik erger me aan dat gezeur over die reclames.
 • Erger jij je ook zo aan dat gezeur?

Als je in deze drie zinnen irriteren zou gebruiken in plaats van ergeren, maak je in de ogen van veel mensen een flinke fout:

 • Sam irriteert zich aan sommige reclames. (onjuist volgens de taalnorm)
 • Ik irriteer me aan dat gezeur over die reclames. (onjuist volgens de taalnorm)
 • Irriteer jij je ook zo aan dat gezeur? (onjuist volgens de taalnorm)