Onderaan een brief zie je soms de afkorting i.a.a. met daarachter een naam. Wat betekent i.a.a.?

I.a.a. betekent ‘in afschrift aan’. Het wil zeggen dat een kopie van de brief is gestuurd naar de persoon die na i.a.a. genoemd wordt.

De afkorting c.c., die staat voor 'carbon copy' of 'copie conforme', is bekender. Deze afkorting wordt op dezelfde manier gebruikt als i.a.a., maar kan ook bóven de eigenlijke brieftekst staan, bijvoorbeeld onder de Betreft:-regel. Tegenwoordig zie je de afkorting, maar dan gespeld als cc, vooral in e-mailberichten.

Behalve cc's bestaan er ook bcc's: bcc staat voor 'blind carbon copy'. De geadresseerde van de e-mail ziet dan niet dat het bericht ook aan anderen is gestuurd. De e-mailetiquette schrijft voor dat je deze mogelijkheid gebruikt bij het versturen van berichten aan een aantal mensen tegelijk. Veel mensen stellen het namelijk niet op prijs als hun e-mailadres zomaar bij allerlei anderen terechtkomt.