C.q. is een afkorting van de Latijnse woordgroep casu quo, die letterlijk vertaald betekent: ‘in welk geval’. In modern Nederlands zouden we zeggen: ‘als dat geval zich voordoet’, ‘als dat nodig is’.

C.q. geeft vaak een volgorde aan: als het ene niet mogelijk is, gebeurt het andere. Als ergens staat ‘A c.q. B is aansprakelijk’, betekent dit bijvoorbeeld ‘in eerste instantie is A aansprakelijk, in tweede instantie B’. Of het betekent: ‘A is aansprakelijk, of – voor het geval dat A niet (meer) beschikbaar is – B is aansprakelijk’.

Die betekenis is van toepassing in een zin als deze:

  • De directeur c.q. de secretaris kan het contract ondertekenen. (de directeur of – als de directeur afwezig is – de secretaris kan het contract ondertekenen).

In plaats van c.q. kun je ook kiezen voor ‘of, indien van toepassing’ of ‘of, in voorkomende gevallen’. Ook of kan soms prima als alternatief gebruikt worden, als de ‘als dat geval zich voordoet’-lezing niet per se noodzakelijk is.

Niet algemeen geaccepteerd gebruik van c.q.

In de volgende zinnen wordt c.q. in andere betekenissen gebruikt. Betere alternatieven staan er tussen haakjes achter.

  • Wilt u de grote c.q. de kleine fles? (of, dan wel)
  • Zij hield van sterke drank c.q. jenever. (vooral van)
  • Hij handelde in brandewijn en stroopwafels, die hij kocht in Sneek c.q. Gouda. (respectievelijk)

Toch nog een vraag?

Onze taaladviseurs staan elke werkdag voor je klaar

Bel 085 00 28 428 Bel 085 00 28 428

(gebruikelijke belkosten, geen extra kosten)

Of stel je vraag via social media of per mail