Hoe spreek je het jaartal 2019 uit?

2019 wordt meestal uitgesproken als ‘tweeduizend negentien’. In de praktijk komt ook ‘twintig-negentien’ voor, maar er zijn veel Nederlandstaligen die dit vreemd vinden klinken.

Jaartallen tot 2000, zoals 1940 en 1998, worden vaak verkort uitgesproken: ‘negentien-veertig’ in plaats van ‘negentienhonderdveertig’, en ‘negentien-achtennegentig’ in plaats van ‘negentienhonderdachtennegentig’. Het woord ‘honderd’ kan telkens worden aangevuld. Nu zijn de verkorte vormen zó gebruikelijk dat we niet telkens in ons hoofd ‘honderd’ hoeven toe te voegen, maar het is wel mogelijk.

Bij ‘twintig-negentien’ kun je geen ‘honderd’ aanvullen; het volledig uitgesproken jaartal is namelijk niet ‘twintighonderdnegentien’ maar ‘tweeduizend negentien’. Maar ‘duizend’ aanvullen na ‘twintig-negentien’ gaat ook niet; dan had de verkorte vorm eigenlijk ‘twee negentien’ moeten zijn. Misschien spelen dit soort zaken in ons hoofd allemaal onbewust mee, waardoor de korte vormen net niet goed klinken.

Engels of 18, 19, 20?

Mogelijk is ‘twintig-negentien’ gebaseerd op het Engels: in die taal is ‘twenty nineteen’ een gangbare uitspraak. Maar het is ook mogelijk dat het systeem waarbij begonnen werd met ‘achttien’ en ‘negentien’, nu ook in het Nederlands wordt voortgezet met ‘twintig’ - onafhankelijk van het Engels.