Hoe spreek je het jaartal 2019 uit?

2019 wordt meestal uitgesproken als 'tweeduizend negentien'. In de praktijk komt ook 'twintig-negentien' voor, maar dit klinkt voor veel Nederlandstaligen vreemd.

Jaartallen tot 2000, zoals 1940 en 1998, worden vaak verkort uitgesproken: 'negentien-veertig' in plaats van 'negentienhonderdveertig', en 'negentien-achtennegentig' in plaats van 'negentienhonderdachtennegentig'. Het woord 'honderd' kan telkens worden aangevuld. Nu zijn de verkorte vormen zó gebruikelijk dat we niet telkens in ons hoofd 'honderd' hoeven toe te voegen, maar het is wel mogelijk. Bij 'twintig-negentien' is dat niet het geval: hier kan geen woord worden aangevuld; het volledig uitgesproken jaartal luidt immers 'tweeduizend negentien' en niet 'twintighonderdnegentien'. Misschien speelt dit in ons hoofd onbewust mee en komen de korte vormen om die reden vreemd over. Een logischer verkorting van 'tweeduizend negentien' zou eigenlijk 'twee negentien' zijn.

Mogelijk is 'twintig-negentien' gebaseerd op het Engels: in die taal is 'twenty nineteen' een gangbare uitspraak. Maar het is ook mogelijk dat het systeem waarbij begonnen werd met 'achttien' en 'negentien', nu ook in het Nederlands wordt voortgezet met 'twintig' - onafhankelijk van het Engels.