Kun je spreken van het te verschijnen boek als je bedoelt dat dat boek nog moet verschijnen?

Ja, het te verschijnen boek is mogelijk. 

De combinatie te + een heel werkwoord + zelfstandig naamwoord komt vaak voor in het Nederlands: de te verwachten groei, een te beklimmen berg, te beantwoorden vragen, enz. Een voorwaarde is wel dat het werkwoord overgankelijk is, dat wil zeggen dat het een lijdend voorwerp bij zich kan hebben (in de hiervoor genoemde voorbeelden: groei, berg en vragen). De woordgroepen kunnen als volgt worden omgezet: een te beklimmen berg is 'een berg die beklommen moet worden'; te beantwoorden vragen zijn 'vragen die beantwoord moeten worden'. Bij het te verschijnen boek lukt deze omzetting niet: 'het boek dat verschenen moet worden' is niet mogelijk. Verschijnen is dan ook een zogenoemd 'onovergankelijk werkwoord': het wordt niet gecombineerd met een lijdend voorwerp. Daarom werd het te verschijnen boek vroeger werd afgekeurd.

De woordgroep een te verschijnen X voorziet kennelijk in een behoefte, want hij komt in de praktijk vaak voor. En hij bestaat al lang: in 1947 besteedde Onze Taal er al aandacht aan. In het Woordenboek der Nederlandsche Taal is zelfs het volgende citaat uit 1686 te vinden: "Alle de huur ( ) soo [= zowel] verschenen als noch te verschijnen moeten betaelt werden ( )." De Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS) waarschuwt in de druk van 1984 nog dat een te verschijnen boek niet voor iedereen acceptabel Nederlands is, maar in 1997 is daaraan toegevoegd: "Er hoeft echter geen bezwaar tegen gemaakt te worden."