Wat is goed: ‘Deze uitvoering is het beste’ of ‘Deze uitvoering is het best’?

Het is allebei goed. Wel is voor de meeste mensen alleen ‘Deze uitvoering is het best’ echt nette schrijftaal. In de spreektaal is in dit soort zinnen het beste heel gebruikelijk. 

Predicatief: geen e

In ‘Deze uitvoering is het best’ wordt de overtreffende trap het best ‘predicatief’ gebruikt. Dat wil zeggen: het staat niet vlak voor het woord waar het iets over zegt (de uitvoering), maar het staat een stukje verderop in de zin. Als het best, en bijvoorbeeld ook het slechtst en het meest, predicatief worden gebruikt, komt er in de schrijftaal geen e achter. Dat is ook het geval als het best, het slechtst, het meest, enz. bijwoordelijke bepalingen zijn of bepalingen van gesteldheid. Voorbeelden:

 • Zijn werk is helaas het slechtst. 
 • Zijn werk is helaas het slechtste. (spreektaal en informele schrijftaal) 
 • De zonsondergangen zijn hier het allermooist.
 • De zonsondergangen zijn hier het allermooiste. (spreektaal en informele schrijftaal) 
 • Ik zou het liefst weer naar huis gaan. 
 • Ik zou het liefste weer naar huis gaan. (spreektaal en informele schrijftaal)
 • Wat ik het meest mis, is uitgaan met mijn vrienden.
 • Wat ik het meeste mis, is uitgaan met mijn vrienden. (spreektaal en informele schrijftaal)
 • Ik vind de tompoezen van onze bakker het lekkerst.
 • Ik vind de tompoezen van onze bakker het lekkerste. (spreektaal en informele schrijftaal)

In een nogal formele zin als ‘We zijn op zoek naar een systeem waarbij de consument het meest gebaat is’ ligt het voor de hand het meest te gebruiken. In informele contexten (zoals in de zinnen hierboven) is er geen bezwaar tegen de vorm met e

 Attributief: wel een e

Tegenover het begrip predicatief staat attributief. In bijvoorbeeld ‘De beste uitvoering blijft die van Jacques Brel zelf’ en ‘Dit is de beste uitvoering’ wordt de beste attributief gebruikt. Het staat nu vóór het woord waar het iets over zegt (uitvoering). Ook in ‘Deze uitvoering is de beste’ is beste juist – je kunt uitvoering er direct achter invullen. Nog meer voorbeelden:

 • Zelfs zijn slechtste werk vind ik nog de moeite waard.
 • De allermooiste zonsondergangen zie je hier.
 • Deze kermis is de grootste van de Benelux. 
 • Dit hofje is het oudste van de stad.