Wat is juist: gsm'etje of gsm-metje? En is het meervoud gsm's?

Het meervoud van gsm is gsm's, en de verkleinvorm luidt gsm'etje.

Het meervoud van een afkorting eindigt altijd op apostrof + s, behalve bij afkortingen die eindigen op een s of een x: die krijgen apostrof + en. Het doet er dus bij de meervoudsvorming niet toe waar de afkorting voor staat; het meervoud is louter afhankelijk van de vórm van de afkorting: bh's, BMX'en, ecg's, ICE's, pdf's, P.S.'en, tv's.

Afkortingen die als gewoon woord worden uitgesproken – dus niet letter voor letter – worden als gewoon woord behandeld en krijgen een normale meervoudsvorm: cd-roms, radars, vips. Als zo'n als gewoon woord uitgesproken afkorting uit hoofdletters bestaat, wordt er wel een apostrof geplaatst voor de meervouds-s: GAK's en POP's ('persistent organic pollutants'). De apostrof is nodig om de s aan de hoofdletter te plakken.

In het verkleinwoord van een afkorting komt er ook een apostrof voor de uitgang: gsm'etje, p.m.'etje, wc'tje. Normaal gesproken wordt het verkleinwoord van woorden die in de uitspraak op [-em] eindigen (in een beklemtoonde lettergreep), gevormd door -metje achter het woord te zetten: stem - stemmetje, tram - trammetje. Bij gsm'etje is echter geen extra m nodig (zoals in stemmetje wel het geval is), omdat er geen verwarring over de uitspraak kan zijn.

De apostrof in gsm's en gsm'etje wordt geplaatst volgens de regel dat een afkorting of een woord dat een losse letter of cijfer bevat in een afleiding een apostrof krijgt. Andere voorbeelden zijn: BN'er ('bekende Nederlander'), BV'er ('bekende Vlaming'), cc'en, cd's, CDA'er, hbo'er, sms'je, tv'tje, x'en, A4'tje, F-16's, 3'tje, 747's. In samenstellingen komt na afkortingen een streepje. Daarom is het gsm-abonnement, gsm-gebruik, cv-ketel, pdf-document, A4-formaat en F-16-formatie.