Hoe schrijf je getallen voluit, bijvoorbeeld 108, 2013, 2577 en 17.053.980?

Hele getallen in woorden worden aan elkaar geschreven, met de volgende uitzonderingen:

 • Na duizend komt een spatie.
 • Woorden als miljoen en miljard staan los.

Voorbeelden:

 • 108: honderdacht
 • 678: zeshonderdachtenzeventig
 • 2016: tweeduizend zestien
 • 2577: tweeduizend vijfhonderdzevenenzeventig / vijfentwintighonderdzevenenzeventig
 • 17.053.980: zeventien miljoen drieënvijftigduizend negenhonderdtachtig

Wie aan het getal het woord en wil toevoegen, schrijft het aaneen na honderd en als apart woord na duizend, miljoen en dergelijke:

 • 108: honderdenacht
 • 678: zeshonderdenachtenzeventig
 • 2016: tweeduizend en zestien
 • 2577: tweeduizend en vijfhonderdzevenenzeventig / vijfentwintighonderdenzevenenzeventig

In grote, (afge)ronde getallen met miljoen, miljard, etc. kunnen cijfers en letters gecombineerd worden. Bij getallen met duizend is dit ook mogelijk, maar wel iets minder gebruikelijk:

 • 30.000: dertigduizend, 30 duizend
 • 678.000: zeshonderdachtenzeventigduizend, 678 duizend
 • 25.000.000 euro: 25 miljoen euro, € 25 miljoen
 • 365.000.000 kilometer: 365 miljoen kilometer
 • 440.000.000.000: een staatsschuld van 440 miljard euro

Rangtelwoorden

Rangtelwoorden worden volgens dezelfde principes geschreven:

 • 108e: honderdachtste, honderdenachtste
 • 2016e: tweeduizend zestiende, tweeduizend en zestiende
 • 17.000.000e: zeventien miljoenste

Breuken

De teller en de noemer van een breuk worden los van elkaar geschreven:

 • 1/3: een derde
 • 2/5: twee vijfde(n)
 • 27/100: zevenentwintig honderdste(n)
 • 3 5/8: drie (en) vijf achtste(n)

De enige uitzondering is driekwart: dit wordt als één woord geschreven. Het synoniem drie vierde is wel met een spatie, net als de voorbeelden hierboven. 

Getallen met half

Een getal met half is één woord als het eindigt op enhalf, zonder een. Als het op en een half eindigt, worden die woorden los geschreven:

Letters of cijfers

Zie voor de keuze tussen het noteren in cijfers of het uitschrijven van getallen het advies 'Getallen in letters of cijfers'.