Wat is juist: geheim agent of geheimagent? En wat is het meervoud?

Geheim agent moet als twee woorden worden geschreven. Geheimagent is niet juist. De hoofdklemtoon in geheim agent ligt op agent; dat wijst erop dat het, anders dan bij het Duitse Geheimagent, in het Nederlands niet om een samenstelling gaat, maar om een woordgroep.

Geheim is een bijvoeglijk naamwoord bij agent. Dat geheim in geheim agent meestal onverbogen blijft (een geheim agent is gewoner dan een geheime agent), komt doordat geheim agent doorgaans wordt opgevat als functiebenaming. Dat geldt ook voor literair agent. Deze woordgroepen lijken op bijvoorbeeld de algemeen directeur en de plastisch chirurg, waarin de buigings-e ook is weggevallen. Combinaties met agent die niet in hun geheel een functie aanduiden, zoals een strenge agent en de fietsende agent, krijgen die -e wél.

Het meervoud van geheim agent kan zowel geheim agenten als geheime agenten zijn. De vorm zonder buigings-e lijkt het vaakst voor te komen.