Is het geaudite opleiding of geauditte opleiding?

Geaudite opleiding met één t is juist.

Geaudit in geaudite opleiding is het voltooid deelwoord van auditen, dat hier wordt gebruikt als een bijvoeglijk naamwoord. Aan het einde van het woord wordt een buigings-e toegevoegd, net als bij andere bijvoeglijke naamwoorden: goede opleiding, uitgebreide opleiding. Dat de t van geaudite niet wordt verdubbeld, heeft te maken met de uitspraak. De klemtoon in geaudite ligt op au; de lettergreep -it heeft geen heldere i-klank, maar klinkt bijna als een ‘uh’. De medeklinker wordt dan niet verdubbeld voor de uitgang -e.

Andere Engelse leenwoorden waarvan de stam op een lettergreep met een onbeklemtoonde uh-klank eindigt, zijn marketen en editen. De voltooide deelwoorden krijgen ook hier geen verdubbelde medeklinker als er een buigings-e wordt toegevoegd:

  • gemarkete kaas en bier
  • geëdite teksten

De verleden tijd van de werkwoorden auditen, marketen en editen heeft wél een dubbele t, omdat de verledentijdsuitgang -te zelf al een t bevat, en de stam audit, market en edit eveneens:

  • Jaren geleden markette zij al bijzondere kaas- en biersoorten.
  • Ze legden de lat hoog en editten de teksten uiterst zorgvuldig.