Slechterik bestaat uit het grondwoord slecht en het achtervoegsel -erik. De klemtoon ligt op de eerste lettergreep; de twee lettergrepen van het achtervoegsel krijgen minder nadruk. Daarom is ervoor gekozen de k van -erik in het meervoud slechteriken niet te verdubbelen. Dat is eigenlijk een beetje vreemd, omdat slechteriken wél lijkt te rijmen op bijvoorbeeld krentenmikken en rikketikken. De spellingdeskundigen die hebben bedacht dat woorden zoals slechterik in het meervoud het best één k konden krijgen, waren De Vries en Te Winkel, de makers van de officiële woordenlijst van 1863. Deze regel is altijd blijven gelden. Zie de pagina over perziken, haviken en monniken voor meer informatie.

De bekendste voorbeelden van woorden op -(er)ik zijn:

 • ambetanterik - ambetanteriken (‘vervelend persoon’)
 • bangerik - bangeriken
 • botterik - botteriken
 • bozerik - bozeriken
 • braverik - braveriken
 • dommerik - dommeriken
 • doverik - doveriken
 • flauwerik - flauweriken
 • gaperik - gaperiken (‘mond’)
 • gemenerik - gemeneriken
 • glimmerik - glimmeriken
 • hoenderik - hoenderiken
 • kanunnik - kanunniken
 • leeuwerik - leeuweriken
 • lijperik - lijperiken
 • lomperik - lomperiken
 • mafferik - mafferiken
 • onterik - onteriken (‘gemene vent’)
 • pafferik - pafferiken (‘vuurwapen’)
 • pedanterik - pedanteriken
 • slaperik - slaperiken
 • slimmerik - slimmeriken
 • snotterik - snotteriken (‘snotneus’)
 • stommerik - stommeriken
 • stouterik - stouteriken
 • tofferik - tofferiken (‘fijne vent’)
 • valserik - valseriken
 • viezerik - viezeriken
 • vuilerik - vuileriken
 • vunzerik - vunzeriken
 • zatterik - zatteriken
 • zoeterik - zoeteriken
 • zwarterik - zwarteriken
 • zwezerik - zwezeriken