Wat is juist: extraneï of extranei?

Extranei, zonder trema, is de juiste meervoudsvorm van extraneus (iemand die examen aflegt zonder de betrokken school of universiteit te hebben bezocht). We spreken deze woorden uit als [eks-tra-nee-ie] en [eks-tra-nee-us].

Normaal gesproken plaatsen we een trema op de i als een e en een i (in een niet-samengesteld woord) naast elkaar staan, maar in twee afzonderlijke lettergrepen horen: beïnvloeden, geïnvesteerd, reïncarnatie, weeïg.

Latijnse en Franse uitgangen vormen echter een uitzondering op de regel; op de uitgangen -ei, -eus, -eum en -ien zetten we geen trema: baccalaurei, baccalaureus, extranei, museum, opticien, petroleum.