Wat is juist: eskimo of Eskimo?

Volgens de officiële spelling is Eskimo met een hoofdletter, als naam van een volk. Toch is eskimo met een kleine letter ook goed te verdedigen, omdat het niet om de naam van één volk gaat, maar om een algemene aanduiding voor meerdere volken en bevolkingsgroepen.

Inuit

Eskimo is een wat algemene, omstreden benaming. Tegenwoordig wordt vaak Inuit gebruikt voor het volk dat in Canada en Groenland woont.

Verzamelnamen voor volken en bevolkingsgroepen

Namen van volken krijgen een hoofdletter: Armenen, Germanen, Friezen, Kelten, Inca’s, Palestijnen, Roma, etc. Maar verzamelnamen voor volken en bevolkingsgroepen worden met een kleine letter geschreven: indianen, zigeuners, creolen bijvoorbeeld. Ook scheldnamen, zoals tukkers, fransozen, moffen en spanjolen, en algemene aanduidingen als aboriginals in de betekenis ‘oorspronkelijke inwoners van een land’ hebben een kleine letter.

De grens tussen namen van specifieke volken en overkoepelende termen is niet altijd duidelijk. Zo worden indianen en zigeuners door iedereen als verzamelnamen gezien en niet als specifieke namen van volken. Maar de meningen zijn verdeeld over bijvoorbeeld bantoeskozakken en eskimo’s. Wie het karakter van een verzamelnaam wil benadrukken, kan het best voor de kleine letter kiezen: eskimo’s. Wie de benaming niet als verzamelnaam ziet, kan een hoofdletter gebruiken: Eskimo’s.

Volken

Namen van volken hebben een hoofdletter. Een aantal voorbeelden:

 • Aboriginals (Australië)
 • Afro-Surinamers
 • Apachen
 • Arabieren
 • Arameeërs
 • Arowakken
 • Azteken
 • Bataven
 • Bataks
 • Batavieren
 • Berbers
 • Bosjesmannen
 • Filistijnen
 • Goten
 • Hebreeërs
 • Hopi
 • Hunnen
 • Hutu’s
 • Inca’s
 • Indo-Germanen
 • Inuit
 • Joden (zie ook jood/Jood)
 • Kelten
 • Khmers
 • Khoikhoi
 • Koerden
 • Maori’s
 • Masai
 • Maya’s
 • Mohikanen
 • Mongolen
 • Moren
 • Navajo’s
 • Noormannen
 • Roma
 • Romanen
 • Sioux
 • Tataren
 • Teutonen
 • Toearegs
 • Tutsi’s
 • Vandalen
 • Vikingen
 • Zoeloes
 • Zuni