Is het enzovoort of enzovoorts?

Zowel enzovoort als enzovoorts is juist.

In Van Dale is tot en met de zesde druk (1924) en zoo voort opgenomen, maar sinds de zevende druk (1950) staat zowel enzovoort als enzovoorts erin. Ook alle andere recente woordenboeken, het Groene Boekje en het Witte Boekje vermelden beide vormen. Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT, 1920 en 1987) doet dat eveneens. Enzovoort(s) is volgens het WNT een koppeling van en, zo en voort of voorts; zowel voort als voorts kan 'het voortzetten van een handeling' uitdrukken. Het WNT geeft een citaat uit 1555 met ende so voorts: "Ende so voorts van allen anderen geuochgelte [= gevogelte]".

In Nederland komt enzovoort bijna tweemaal zo vaak op internet voor als enzovoorts; in België is de voorkeur voor de vorm enzovoort nog veel sterker.