Mag je in een Nederlandse tekst Engelse woorden gebruiken? En zo ja, moet je die dan cursiveren?

Ja, in een Nederlandse tekst kunnen gewoon Engelse woorden gebruikt worden. Die hoeven niet gecursiveerd te worden, behalve als de kans groot is dat de lezer het woord niet kent. In dat geval kan het verstandig zijn om het woord de eerste keer te cursiveren of tussen enkele aanhalingstekens te zetten, en te voorzien van een korte toelichting (eventueel in een voetnoot). In de rest van de tekst kan het woord dan gewoon gebruikt worden. Bij woorden die algemeen bekend zijn, is dat niet nodig.

Verengelsing

Veel lezers storen zich aan het overmatig gebruik van Engels in Nederlandse teksten. Hou daar rekening mee bij het schrijven. In sommige vakken (zoals de reclamewereld en de ICT) wordt veel Engels gebruikt; bij een tekst voor vakgenoten hoeft dat geen probleem te zijn, maar bij een tekst die voor een breder publiek bedoeld is, kan soms beter een Nederlands alternatief worden gekozen. Nederlandse alternatieven voor Engelse woorden kunt u vinden op de website van de Stichting Nederlands. Het is wel aan te raden om op internet op te zoeken of die Nederlandse alternatieven in de praktijk wel voorkomen.

Nederlandse spellingregels

Voor woorden die uit het Engels geleend zijn, gelden de Nederlandse spellingregels. Engelse werkwoorden worden vervoegd volgens de Nederlandse regels (hij hockeyt, zij lobbyt), en samenstellingen waarvan een deel Engels is, worden gewoon aaneengeschreven: managementassistent, online, topdownbenadering.