Wat is juist: electrisch en electriciteit, of elektrisch en elektriciteit?

 

Woorden die met elektr- beginnen, hebben vrijwel allemaal officieel een k voor de t: elektrisch, elektriciteit, elektricien, elektronica, elektromonteur, enzovoort.

De k in deze woorden staat ook in het Griekse woord dat de basis vormt van al deze woorden: elektron (zie Etymologiebank.nl). Hoewel het Nederlands ze uit andere talen (Neolatijn, Frans) heeft overgenomen en de spelling met een c lange tijd gebruikelijk is geweest, kreeg de spelling met de k al in het Groene Boekje van 1954 de voorkeur boven de ook toegestane c-vormen, en zijn de vormen met een c in 1995 definitief afgeschaft.

De enige uitzonderingen zijn Engelse leenwoorden, zoals electric art en muziektermen als electro en electric folk.