Wat is juist: eigenbijdrageregeling of eigen bijdrageregeling?

Beide schrijfwijzen zijn mogelijk, maar er is een betekenisverschil. Dat verschil blijkt uit onderstaande zinnen:

  1. De verenigingen hebben ieder een eigen bijdrageregeling.
  2. Bij de vergoeding van medicijnen geldt een eigenbijdrageregeling.

In de eerste zin gaat het om twee regelingen: elke vereniging regelt de bijdrage op haar eigen manier. Eigen heeft betrekking op regeling. In de tweede zin gaat het om één (algemene) regeling voor de eigen bijdrage. Eigen heeft nu betrekking op bijdrage. Vergelijk ook eigenhuisbezitter ('bezitter van een eigen huis') en eigenwoningforfait ('bedrag dat te maken heeft met het bezit van een eigen woning').