Is eenzelfde juist in de zin 'Gelukkig hadden beide ouders eenzelfde oplossing in gedachten'?

Als bedoeld is dat beide ouders het probleem op gelijke wijze wilden oplossen, is niet eenzelfde maar dezelfde juist. Eenzelfde betekent 'overeenkomend met wat is genoemd' ofwel 'een soortgelijk(e)'. Het kan vaak vervangen worden door een dergelijk(e). Volgens de naslagwerken kan eenzelfde alleen maar gebruikt worden in een vergelijking met iets wat in de directe omgeving genoemd wordt. Wel mogelijk is dus 'Gelukkig hadden beide ouders eenzelfde oplossing als de schoolleiding in gedachten' of 'De schoolleiding besloot het kind tijdelijk over te plaatsen. Gelukkig hadden beide ouders eenzelfde oplossing in gedachten.'

Dezelfde duidt een identiteit of gelijkheid aan. Maar er is ook een ander, grammaticaal verschil met eenzelfde: dezelfde kan ook voorkomen zonder vermelding van een vergelijking met iets anders wat genoemd wordt. De volgende twee zinnen zijn dus beide correct: 'Gelukkig hadden beide ouders dezelfde oplossing in gedachten' en 'Gelukkig hadden beide ouders dezelfde oplossing in gedachten als de schoolleiding.' U kunt benadrukken dat het slechts om één enkele oplossing gaat door de constructie een en dezelfde te gebruiken: 'Gelukkig hadden beide ouders een en dezelfde oplossing in gedachten.'