Wat is juist: een ongebruikelijker procedure of een ongebruikelijkere procedure?

Het is allebei juist. De buigings-e achter ongebruikelijker mag dus worden weggelaten, maar dat hoeft niet.

Voor een de-woord zoals de procedure krijgt een bijvoeglijk naamwoord in principe een buigings-e: de gewone procedure, een ongebruikelijke procedure. Van het bijvoeglijk naamwoord kun je een vergrotende trap vormen: gewoner, ongebruikelijker. Ook na zo'n vergrotende trap wordt in principe een buigings-e gezet: de gewonere procedure, een ongebruikelijkere procedure. Maar als er in zo'n verbogen vergrotende trap drie of meer onbeklemtoonde lettergrepen op elkaar volgen (zoals in ongebruikelijkere), mag de buigings-e ook vervallen: een ongebruikelijker procedure. Dat geldt ook voor het meervoud: ongebruikelijkere/ongebruikelijker procedures. Op zichzelf is de buigings-e voor een meervoud juist (gewone procedures, gewonere procedures), maar ook nu mag de -e - als het de derde onbeklemtoonde lettergreep is - worden geschrapt.

Meer voorbeelden van gevallen waarin de buigings-e achter de vergrotende trap kan wegblijven:

 • een belangrijker kwestie, een belangrijkere kwestie
 • een duidelijker brief, een duidelijkere brief
 • een eerlijker medeburger, een eerlijkere medeburger
 • een gemakkelijker oplossing, een gemakkelijkere oplossing
 • een hardnekkiger vlek, een hardnekkigere vlek
 • de heviger concurrentie, de hevigere concurrentie
 • een krachtiger bouillon, een krachtigere bouillon
 • een machtiger koningin, een machtigere koningin
 • een moeilijker situatie, een moeilijkere situatie
 • haar nog omslachtiger tweede verklaring, haar nog omslachtigere tweede verklaring
 • een overzichtelijker website, een overzichtelijkere website
 • een rustiger levensstijl, een rustigere levensstijl
 • een soepeler norm, een soepelere norm
 • een veiliger omgeving, een veiligere omgeving
 • een voorzichtiger formulering, een voorzichtigere formulering
 • een vriendelijker manier, een vriendelijkere manier
 • een vrolijker passage, een vrolijkere passage
 • een vrouwvriendelijker omgeving, een vrouwvriendelijkere omgeving

Sommige mensen vinden de vormen zonder buigings-e mooier, maar anderen vinden dat het weglaten van de e de woordgroep een (te) formeel karakter geeft. Daarom geven zij de voorkeur aan de vormen mét e. Het is dus vooral een kwestie van smaak, zoals de Algemene Nederlandse Spraakkunst ook aangeeft.