Wat is het meervoud van directeur-grootaandeelhouder?

Directeuren-grootaandeelhouders heeft onze voorkeur, maar er zijn nog twee andere mogelijkheden: directeurs-grootaandeelhouders en directeur-grootaandeelhouders.

Een directeur-grootaandeelhouder is zowel directeur als grootaandeelhouder. Het streepje in de samenstelling directeur-grootaandeelhouder drukt die gelijkwaardigheid uit. Gaat het over meerdere personen, dan is het gebruikelijk om elk van de delen in het meervoud te zetten: directeuren-grootaandeelhouders of eventueel directeurs-grootaandeelhouders (omdat directeurs ook een correct meervoud van directeur is). 

Normaal gesproken komt de meervoudsuitgang in het Nederlands pas helemaal aan het einde van een woord. Dat verklaart waarom ook directeur-grootaandeelhouders mogelijk is, met alleen een meervouds-s aan het slot. Directeur-grootaandeelhouder wordt dan opgevat als een vast geheel. Ook bij andere samenstellingen van twee gelijkwaardige woorden geldt dat elk van beide delen in het meervoud kan worden gezet, maar dat er ook één meervoudsuitgang helemaal aan het eind kan staan.

 • aanklagers-inquisiteurs, aanklager-inquisiteurs
 • acteurs-regisseurs, acteur-regisseurs
 • arbeiders-priesters, arbeider-priesters
 • artsen-onderzoekers, arts-onderzoekers
 • bakkers-patissiers, bakker-patissiers
 • dichters-zangers, dichter-zangers
 • dichters-schilders, dichter-schilders
 • directeurs-bestuurders, directeuren-bestuurders, directeur-bestuurders
 • geneesheren-diensthoofden, geneesheer-diensthoofden
 • geneesheren-directeuren, geneesheren-directeurs, geneesheer-directeurs, geneesheer-directeuren
 • getuigen-deskundigen, getuige-deskundigen
 • hoogleraars-directeuren, hoogleraren-directeurs, hoogleraar-directeuren, hoogleraar-directeurs
 • ingenieurs-architecten, ingenieur-architecten
 • jagers-verzamelaars, jager-verzamelaars
 • kantonrechters-plaatsvervangers, kantonrechter-plaatsvervangers (ook kantonrechters-plaatsvervanger komt voor)
 • ministers-presidenten, minister-presidenten
 • passers-lopers, passer-lopers (volleybalterm)
 • pathologen-anatomen, patholoog-anatomen
 • pianisten-componisten, pianist-componisten
 • priesters-dichters, priester-dichters
 • rechters-commissarissen, rechter-commissarissen
 • rechters-plaatsvervangers, rechter-plaatsvervangers (ook rechters-plaatsvervanger komt voor)
 • schrijvers-journalisten, schrijver-journalisten
 • singers-songwriters, singer-songwriters
 • spelers-coaches, speler-coaches
 • spelers-trainers, speler-trainers
 • tekenaars-constructeurs, tekenaar-constructeurs
 • tolken-vertalers, tolk-vertalers
 • trainers-coaches, trainer-coaches
 • trainers-spelers, trainer-spelers
 • uitgevers-boekhandelaars, uitgevers-boekhandelaren, uitgever-boekhandelaars, uitgever-boekhandelaren

Als we niet met twee gelijkwaardige delen te maken hebben, komt alleen het belangrijkste deel in het meervoud: secretarissen-generaal, kandidaat-notarissen, etc.