Wat is juist: de muzikaal leider of de muzikale leider?

De muzikaal leider (in de betekenis ‘leider van een orkest’) is het gewoonst. Vaste combinaties die in hun geheel een bepaalde functie of bevoegdheid aanduiden, worden over het algemeen zonder buigings-e geschreven. Met de muzikale leider lijkt een leider bedoeld te zijn die ‘toevallig’ muzikaal is (gevoel heeft voor muziek); de combinatie is geen functieaanduiding meer.

Ook combinaties met een tegenwoordig deelwoord die een bepaalde ‘status’ van de functie aanduiden, zoals waarnemend voorzitter en scheidend directeur, worden vaak zonder e geschreven. Verder zijn er combinaties die geen functie aanduiden maar wel een vaste persoonsaanduiding zijn, zoals geestelijk vader en toeziend voogd, waar hetzelfde voor geldt.

Voorbeelden van dit soort vaste (persoons)aanduidingen:

 • de administratief medewerker
 • de agogisch begeleider
 • de algemeen directeur
 • de algemeen secretaris
 • de artistiek leider
 • de beeldend kunstenaar
 • de behandelend arts
 • de bijzonder curator
 • de bijzonder hoogleraar
 • de buitengewoon hoogleraar
 • de chronisch zieke
 • de commercieel directeur
 • de controlerend geneesheer
 • de creatief therapeut
 • de financieel expert
 • de financieel specialist
 • de fiscaal dienstverlener
 • de fiscaal jurist
 • de forensisch geneeskundige
 • de forensisch onderzoeker
 • de geestelijk vader
 • de geheim agente
 • de gevolmachtigd minister
 • de inhoudelijk begeleider
 • de juridisch adviseur
 • de langdurig zieke
 • de literair vertaler
 • de logistiek medewerker
 • de maatschappelijk werker
 • de manueel therapeut
 • de mechanisch engineer
 • de medisch adviseur
 • de medisch specialist
 • de openbaar aanklager
 • de orthomoleculair therapeut
 • de pastoraal werker
 • de plaatsvervangend voorzitter
 • de plastisch chirurg
 • de politiek tekenaar
 • de psychomotorisch therapeut
 • de scheidend directeur
 • de scheikundig ingenieur
 • de secretarieel medewerker
 • de sociaal geografe
 • de sociaal rechercheur
 • de sociaal werkster
 • de toeziend voogd
 • de uitvoerend musicus
 • de uitvoerend producent
 • de universitair docent
 • de universitair hoofddocent
 • de universitair medisch specialist
 • de waarnemend burgemeester
 • de waarnemend huisarts
 • de wettelijk vertegenwoordiger

Ook in het meervoud van dit soort combinaties is het vaak gewoner om de buigings-e weg te laten. In bijvoorbeeld de buitengewone hoogleraren zou het lijken alsof 'de zeer bekwame hoogleraren' bedoeld is; het is geen functieaanduiding meer.