Wat is juist: de muzikaal leider of de muzikale leider?

De muzikaal leider (in de betekenis ‘leider van een orkest’) is het gebruikelijkst. Vaste combinaties die in hun geheel een bepaalde functie of bevoegdheid aanduiden, schrijf je meestal zonder buigings-e. Met de muzikale leider (mét buigings-e) lijkt een leider te bedoeld te zijn die ‘toevallig’ muzikaal is, niet iemand die een functie heeft. Een muzikale leider is iemand met gevoel voor muziek, een muzikaal leider is een functieaanduiding.

Ook in combinaties met een tegenwoordig deelwoord die een bepaalde ‘status’ van de functie aanduiden, zoals waarnemend voorzitter en scheidend directeur, blijft de buigings-e vaak weg. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld geestelijk vader en toeziend voogd. Dat zijn vaste aanduidingen voor mensen die een bepaalde functie vervullen.

Muzikaal leiders (meervoud)

In het meervoud kan de buigings-e in dit soort combinaties ook vaak achterwege blijven. Met de muzikale leiders lijken namelijk leiders bedoeld te zijn die gevoel hebben voor muziek. Dat is niet bedoeld. Muzikaal leiders betekent duidelijk ‘orkestleiders’.

Meer voorbeelden

Voorbeelden van dit soort functieaanduidingen en vaste (persoons)aanduidingen:

 • de administratief medewerker/medewerkster
 • de agogisch begeleider/begeleidster
 • de algemeen directeur/directrice
 • de algemeen secretaris
 • de artistiek leider/leidster
 • de beeldend kunstenaar/kunstenares
 • de behandelend arts
 • de bijzonder curator
 • de bijzonder hoogleraar
 • de buitengewoon hoogleraar
 • de chronisch zieke
 • de commercieel directeur/directrice
 • de controlerend geneesheer
 • de creatief therapeut/therapeute
 • de financieel expert
 • de financieel specialist/specialiste
 • de fiscaal dienstverlener/dienstverleenster
 • de fiscaal jurist/juriste
 • de forensisch geneeskundige
 • de forensisch onderzoeker/onderzoekster
 • de geestelijk vader/moeder
 • de geheim agent/agente
 • de gevolmachtigd minister
 • de inhoudelijk begeleider/begeleidster
 • de intern begeleider/begeleidster
 • de intern toezichthouder/toezichthoudster
 • de juridisch adviseur/adviseuse
 • de langdurig zieke
 • de literair vertaler/vertaalster
 • de logistiek medewerker/medewerkster
 • de maatschappelijk werker/werkster
 • de manueel therapeut/therapeute
 • de mechanisch engineer
 • de medisch adviseur/adviseuse
 • de medisch specialist/specialiste
 • de openbaar aanklager/aanklaagster
 • de orthomoleculair therapeut/therapeute
 • de pastoraal werker/werkster
 • de plaatsvervangend voorzitter/voorzitster
 • de plastisch chirurg/chirurge
 • de politiek tekenaar/tekenares
 • de psychomotorisch therapeut/therapeute
 • de scheidend directeur/directrice
 • de scheikundig ingenieur
 • de secretarieel medewerker/medewerkster
 • de sociaal geograaf/geografe
 • de sociaal rechercheur
 • de sociaal werker/werkster
 • de toeziend voogd
 • de uitvoerend musicus
 • de uitvoerend producent/producente
 • de universitair docent/docente
 • de universitair hoofddocent/hoofddocente
 • de universitair medisch specialist/specialiste
 • de waarnemend burgemeester
 • de waarnemend huisarts
 • de wettelijk vertegenwoordiger/vertegenwoordigster