Hoe noem je de jaren 2000 tot en met 2009?

Meestal wordt hiervoor de aanduiding jaren 0 of jaren nul gebruikt. Die vorm is vergelijkbaar met jaren 10, jaren 80, enz. Ook mogelijk is een omschrijving als ‘het eerste decennium van de eenentwintigste eeuw’.

Omdat elke eeuw zijn jaren nul, jaren tien, etc. kent, kan er soms verwarring ontstaan over de bedoelde eeuw. Als het onduidelijk is over welke eeuw het gaat, bijvoorbeeld in een zin als ‘Het woord komt sinds de jaren nul voor in het Nederlands’, kan het handig zijn om ‘van de vorige eeuw’ of ‘van deze eeuw’ toe te voegen, of ‘van de twintigste/eenentwintigste eeuw’. Dit geldt voor de jaren nul, maar over niet al te lange tijd ook voor de jaren tien, twintig, etc. Ook de varianten met vier cijfers komen voor: jaren 1900jaren 1920.

Veel taalgebruikers vinden de jaren nul en ook de jaren tien niet fraai. U kunt de aanduiding ook omzeilen, door bijvoorbeeld te spreken van ‘de eerste jaren van de eeuw’, ‘in het eerste decennium van de eenentwintigste eeuw’, etc.

In ons tijdschrift Onze Taal stond in 1993 een prijsvraag die het doel had een naam te vinden voor het eerste decennium van de eenentwintigste eeuw. Die prijsvraag leverde veel originele namen op, zoals nieuwe-eeuwjaren, briljaren (vanwege 00) en de jaren voortien. Maar de meest voor de hand liggende oplossing bleek het meest in de smaak te vallen: de jaren nul. Deze aanduiding heeft als voordeel dat de jaren tien en de jaren twintig er naadloos op aansluiten.