Wat is juist: ‘De graffiti werd verwijderd’ of ‘De graffiti werden verwijderd’?

Zowel het enkelvoudige werd als het meervoudige werden is mogelijk. Graffiti kan namelijk een meervoud én een enkelvoud zijn.

Graffiti betekent ‘opschriften of tekeningen op muren, schuttingen of andere objecten in de openbare ruimte’. Het Nederlands heeft het woord overgenomen uit het Engels, dat het weer aan het Italiaans ontleend heeft. Met graffiti kunnen de verschillende concrete opschriften en tekeningen bedoeld zijn. Dan is het een meervoud. Het is echter gebruikelijker als een soort verzamelnaam. Dan betekent het iets als ‘het verschijnsel graffiti’. Een paar voorbeelden:

  • Zijn graffiti zijn een vorm van protest.
  • De meeste graffiti kunnen worden verwijderd met een hogedrukspuit.
  • Goede graffiti is een kunstvorm.
  • Graffiti kan bijdragen aan een mooier straatbeeld.

Meervoud van graffito

Een oudere betekenis van graffiti komt onder meer voor in contexten van archeologie en kunst. Graffiti is dan het meervoud van het rechtstreeks aan het Italiaans ontleende woord graffito, dat ‘muurinscriptie’, ‘opschrift op een object uit de Oudheid’ betekent. In die betekenis kan graffiti alleen als meervoud worden gebruikt: ‘In Rome zijn veel graffiti aangetroffen.’