Wat is juist: ‘Dankjewel voor je inzet’ of ‘Dank je wel voor je inzet’? En hoe zit het met dankuwel / dank u wel? En met dankjulliewel / dank jullie wel

Officieel is alleen ‘Dank je wel voor je inzet’ juist. Een goed te verdedigen en vaak voorkomend alternatief is ‘Dankjewel voor je inzet.’

De officiële spelling ziet dank je wel in ‘Dank je wel voor je inzet’ als een zinnetje: ‘(ik) dank je wel’. Dank je wel lijkt dan dus op dank je zeer en dank je hartelijk (ook losse woorden).

Wie dankjewel hier aan elkaar schrijft, ziet het als één geheel: de onderdelen zijn samengesmolten tot één tussenwerpsel. De drie woorden dank, je en wel zijn dus helemaal opgegaan in het geheel. Dat is goed te verdedigen: ook alsjeblieft en alstublieft (‘als ’t je/u belieft’), dankzij, godbetert, vaarwel en weliswaar zijn eigenlijk zinnetjes die tussenwerpsels zijn geworden. Wat ons betreft is ‘Dankjewel voor je inzet!’ daarom ook mogelijk.

Dank u wel en dankuwel

Voor ‘Dank u wel voor uw inzet’ en ‘Dankuwel voor uw inzet’ geldt hetzelfde. Officieel is dank u wel hier goed: vergelijkbaar met dank u zeer en dank u hartelijk. Maar dankuwel kun je ook in z’n geheel als een tussenwerpsel beschouwen en aan elkaar schrijven, net als alstublieft.

Dank jullie wel en dankjulliewel

Dank jullie wel komt minder vaak voor dan dank( )je( )wel en dank( )u( )wel. De woordenboeken vermelden het niet. Dat pleit voor ‘Dank jullie wel voor alle hulp!’ Toch kun je het ook in z’n geheel als een tussenwerpsel beschouwen en dus aan elkaar schrijven: ‘Dankjulliewel voor alle hulp!’

Een dankuwel/dankjewel/dankjulliewel

Dankuwel, dankjewel en dankjulliewel komen ook voor als zelfstandig naamwoorden. Bijvoorbeeld in ‘Na een hartelijk dankjewel namen we afscheid’, ‘Een glimlach en een dankuwel doen meestal wonderen’ en ‘Een dik dankjulliewel voor iedereen!’ Als zelfstandig naamwoord zijn dankjewel, dankuwel en dankjulliewel ook volgens de officiële spelling één woord.

Dank je, dank u, dank jullie

In dank je, dank u en dank jullie zitten vooralsnog meestal spaties.