Wat is juist: Dagelijks Bestuur of dagelijks bestuur?

Het is dagelijks bestuur, zonder hoofdletters.

Hoofdletters worden alleen gebruikt om een woord te markeren, bijvoorbeeld als naam van een unieke instelling. Zo is de Zaak de eigennaam van een uitgeverij, De Appel de eigennaam van een toneelgezelschap en Hoge Raad de eigennaam van het hoogste gerecht in Nederland.

Dagelijks bestuur wordt echter niet als eigennaam beschouwd; er zijn immers veel instellingen met een dagelijks bestuur. Ook andere woorden die niet-unieke instellingen, afdelingen of colleges aanduiden, zijn met kleine letters: raad van bestuur, raad van toezicht, directie, gemeente, college van burgemeester en wethouders, rechtbank, ondernemingsraad.

In combinaties als de raad van bestuur van Philips worden de kleine letters van raad van bestuur gehandhaafd. Dat de eigennaam van een bedrijf of instelling erop volgt, maakt dus geen verschil. Vergelijk ook: de raad van toezicht van de Hogeschool Utrecht, de rechtbank van Utrecht, gemeente Dalfsen.